3-4h, avok, kph, parveke Helsinki Sankaritie 3 B 39, 83.0m2

428 000 €

Kerrostalo, Sankaritie 3, 00320, Helsinki

item image
item image
item image
item image
item image
item image
item image
item image
item image
item image